กลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Workshop: Manuscript Development and Research Progress” โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้า ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่าง ๆ และแนวทางสร้างผลงานตีพิมพ์ที่มีปัจจัยกระทบสูง (high impact publications) รวมทั้งสร้างแนวทางการวิจัยของกลุ่มวิจัยฯร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศโดยเฉพาะนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสิบอันดับโลก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรม VC@SUANPAAK Boutique Hotel จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ มีการนำเสนอโครงงานวิจัยจากทีมนักวิจัยผู้ช่วยและนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี Prof. Catherine Hawrylowicz ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและโรคภูมิแพ้ จาก King's College London Prof. Gregory Bancroft ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine และ Cassandra Fairhead แพทย์ด้านโรคติดเชื้อ จาก Royal Free Hospital, NHS Foundation Trust ประเทศสหราชอาณาจักร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเสริมบรรยากาศทางงานวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมและความสามารถในการทำงานเป็นทีมในระดับสากลในอนาคต