คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : +6653-93-5072
โทรสาร : +6653-93-6042
อีเมล : saraban_ams@cmu.ac.th

AMS CMU Facebook (Official)
Youtube PRAMS CMU Channel
Voice of Customer / แนะนำ-ติชม
สายตรงคณบดี

 

AMS Contact Route Map from Bus Station and Chiang Mai International Airport
การเดินทางจากสถานีขนส่งอาเขต เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 6.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ประมาณ 17-20 นาที
การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ประมาณ 9-15 นาที