คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : +6653-93-5072
โทรสาร : +6653-93-6042
อีเมล : saraban_ams@cmu.ac.th

AMS CMU Facebook (Official)
Youtube PRAMS CMU Channel
Voice of Customer / แนะนำ-ติชม
สายตรงคณบดี

 

 

ติดต่อ
  • facebook