ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด KM Lunch Seminar ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อเรื่อง “An Update on Tuberculosis Vaccines” วิทยากรโดย Prof. Gregory Bancroft ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine ประเทศสหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมแขนงวิชาเคมีคลินิก ชั้น 7 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00-13.00 น.