นายณัฐวัฒน์ งุ่ยส่องแสวง หัวหน้าคลินิกรังสีเทคนิค นายสงกรานต์ ธรรมชัย เจ้าหน้าที่บริหารการขาย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทีมบาสเกตบอลมช. คว้าเหรียญทอง “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ สนามบาสเกตบอล ชั้น 3 ศูนย์กีฬามช. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567