นางสาวรุ่งทิวา กันทะอินทร์ นักกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. คว้า 2 เงิน 1 ทองแดง ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024”
  • 2 เหรียญเงิน กีฬาแอโรบิก ประเภททีม 8 คน (รุ่นไม่จำกัดอายุ) และทีม 3 คน (รุ่น 36-44ปี)
  • 1 เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิง