นางสาวปนัดดา พุทธคำ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 2 เหรียญเงิน กีฬาจักรยานประเภทถนนหญิง (In Line Race) รุ่นอายุ 30-39 ปี ระยะทางรวมกว่า 47.9 กิโลเมตร และการปั่นจับเวลาหญิง (Time Trial) รุ่นอายุ 30-39 ปี ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024”