นักวิ่งศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทัพทีมนักวิ่งมช. คว้า 3 ทอง 3 ทองแดง “กีฬาอ่างแก้วเกมส์ 2024”
  • 2 เหรียญทอง นายธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ นักกายภาพบำบัด คว้า 2 ทอง รุ่นอายุ 35-39 ปี วิ่งผลัด 4x400 เมตร และ 4x race
  • 1 เหรียญทอง นายทศพล ชำนาญกิจ นักกายภาพบำบัด รุ่นอายุ 30-34 ปี คว้า 1 ทอง วิ่งผลัด 4x race
  • 3 เหรียญทองแดง นางสาวมฑิตา แก้วสุทธิ หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด คว้า 3 ทองแดง วิ่งผลัด รุ่นอายุ 40-44 ปี 4x100 เมตร 4x400 เมตร และ 4xrace