ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ (ภายนอก) อาคาร 2

เพิ่มเติม : ประกาศประกวดราคา(ลงนาม).pdf