ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงทาสีอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ (ภายนอก) อาคาร 2

เพิ่มเติม : ประกาศแผน(ลงนาม).pdf