ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,219,191.52 บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : ประกาศประกวดราคา.pdf