ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 (HPB4) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

เพิ่มเติม : ประกาศผู้ชนะ(ลงนาม).pdf