ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณโครงการ 112,500.- บาท คาดว่าจะประกาษจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

เพิ่มเติม : Scan2567-05-20_091027.pdf