ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศประกวดราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-05-20_152619.pdf