ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศประกวดราคาซื้อจักรยานสำหรับออกกำลังกาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-05-20_153001.pdf