ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดบูรณาการประสาทความรู้สึก (ชุดใหญ่) จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฮักกลอรี่ เพลย์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-05-14_130434.pdf