ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประประเสริฐ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสานความร่วมมือด้านวิจัย และการเรียนการสอน ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องรับรอง มล. ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่