คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับ อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2567 โดยมี การจัดอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม ประเมินสุขภาพจิต และบริการด้านภาษาและการพูด ณ อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567