ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร 1 งบประมาณโครงการ 2,600,000.- บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-04-18_140555.pdf