ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลท (Microplate Reader)

เพิ่มเติม : ประกาศผู้ชนะ(ลงนาม).pdf