ขอแสดงความยินดีกับทีมนักบาสเกตบอลคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาัลยเชียงใหม่ ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันบาสเกตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567