อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ คำพิคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ด้าน Basic Science ผลงานวิจัยเรื่อง Induction of HSP70 after XPO1 inhibition by Selinexor augments erytroid maturation in B-thalassemia ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567