ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาแบดมินตันคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สนามกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
  • รองชนะเลิศ ประเภททีม
  • ชนะเลิศคู่ผสมทั่วไป : ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี, นายมานะ ภักดีวงศ์
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ทั่วไป : นางสาวกัญจน์ภัส ปฏิพัทธ์สกุล, ผศ.ดร.จินตนา ยาโนละ