ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow cytometer) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศประกวดราคา(ลงนาม).pdf