ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวัด Radon Gas ฝุ่นและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศผู้ชนะ(ลงนาม).pdf