ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Portable Bone Densitometry) แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง

เพิ่มเติม : ประกาศผู้ชนะ(ลงนาม).pdf