ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเตาปลูกผลึกเดี่ยวขนาดเล็ก รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศยกเลิก.pdf