ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบประมวลผลภาพถ่ายรังสีการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศยกเลิก.pdf