ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการ HPB4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ชุด  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศผู้ชนะ(ลงนาม).pdf