ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบ และฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก (Isokinetic dynamometer) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศประกวด(ลงนาม).pdf