ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (Shortwave diathermy) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศประกวดราคา(ลงนาม).pdf