ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์และถ่ายทำคลิปวิดิโอกับทาง BGI Group บริษัทโซลูชันทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก เกี่ยวกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BGI และประเทศไทยในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยผ่านความก้าวหน้าทางจีโนมิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567