ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศแผน(ลงนาม).pdf