ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณบดี และผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นจากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ 

  • ศาสตราจารย์ปฎิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ
  • นางนฤมล พูลเพียร คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา