ศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาเทคนิคการแพทย์ ในพิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ ประจำปี 2566 นื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567