ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาเทคนิคการแพทย์ ในพิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567