ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ โกทันต์ อาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช้างทองคำ ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567