ขอแสดงความยินดีกับ คุณรัญจวน วงค์แก้ว พนักงานทั่วไปภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสคว้ารางวัลเหรียญทองแดง กีฬาหมากฮอส ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันหมากกระดานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567