ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬาสหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

  • ถ้วยรางวัลใหญ่ชนะเลิศ คะแนนรวม
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลชาย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแบดมินตันคู่ผสม
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน E-Sport (เกม ROV)