ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันว่ายน้ำกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566