คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรมบำบัด สาขากายภาพบำบัด และสาขาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566