ศูนย์สุขภาพพร้อม ดำเนินงานโดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ลงพื้นที่ออกบริการเจาะเลือดและเอ็กซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566