ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 10 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวณัฏฐณิชา ปาตุ้ย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 217,500.- รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-11-30_094120.pdf