ศูนย์บริการฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000.- รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-11-28_141456.pdf