ศูนย์บริการฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจ Hb Typing สำหรับเครื่อง Sebia Capillarys ll Fles Piercing) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 194,312.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-11-23_164216.pdf