คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้บริการกายภาพบำบัดและนำวอร์มก่อนการปล่อยตัวให้แก่นักวิ่ง CMU Marathon 2023 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการบาดเจ็บภายหลังการวิ่ง โดยมีนักวิ่งมารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566