ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566