ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบเงินจากศิษย์เก่าจากรหัส 16, 23, 28, 36 และ 46  เพื่อเป็นทุนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคณะฯ เนื่องในโอกาสส่งลูกช้างเชือกใหม่ขึ้นดอย ประจำปี 2566 ในงาน AMS CMU 48 ปี "ชาวสีน้ำเงินสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง" จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่