คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรี ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และผู้ปกครอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อตามความถนัดของตนเอง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566