ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง.pdf