ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยการเชิญของ Southwest Medical University ร่วมงาน "The 1st Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange"  โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศที่เป็นพันธมิตรของโครงการ Belt and Road เพื่อร่วมหารือการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน